Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1.       Bedrijfsdetails

“Elecosy” is de merknaam van Elecosy bvba met ondernemingsnr. 0534 420 411 en met zetel in de Kanegemstraat 193c , 8700 Kanegem, België.
BTW nr. :  BE0534 420 411

2.       Algemeen

We hopen dat u ten volle geniet van uw Elecosy producten. Indien u vragen heeft kan u ons steeds contacteren via info@elecosy.com.

3.       Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in € en zijn inclusief de actueel geldende Belgische BTW. Leveringen aan BTW geregistreerde klanten buiten België worden berekend zonder BTW indien de klant zijn BTW -nummer vooraf heeft opgegeven.

4.       Leveringen

Voor leveringen binnen de Europese Unie variëren onze leverprijzen naargelang het land. Meer details vindt u op onze website. Elecosy streeft ernaar om alle orders binnen de zeven werkdagen te verzenden na ontvangst van de bestelling. Indien het bestelde product echter niet op voorraad is of speciaal voor u dient te worden gemaakt, brengen we u onmiddellijk op de hoogte van een nieuwe leveringsdatum. U kunt dan zelf beslissen of u wenst te wachten op het gewenste artikel of uw bestelling wenst te wijzigen.

Voor leveringen buiten de Europese Unie gelden er andere leverprijzen , die op aanvraag beschikbaar zijn. Alle overzeese taksen of belastingen zijn voor rekening van de koper.

5.       Veilig betalen

Om uw betaling op een vlotte en veilige manier te doen verlopen, doen wij een beroep op het Belgische PayPal-systeem die uw gegevens verwerkt en u tot slot terug naar onze site leidt. Wij aanvaarden enkel betalingen via kredietkaart.

6.       Retourzendingen en terugbetaling

Elecosy doet er alles aan om een zo rijk mogelijk kleurengamma aan te bieden en deze zo goed als mogelijk voor te stellen. We willen er echter onze klanten op wijzen dat al onze producten handgemaakt zijn en dat de papierbasis bestaat uit de natuurlijke vezels die men verkrijgt uit olifantenpoep. De structuur van deze vezels is sterk afhankelijk van het dieet en de eetgewoonten van de dieren. Om deze reden kunnen de kleuren en de textuur van onze producten lichtjes afwijken van de afgebeelde modellen op onze website of op ander marketingmateriaal.

Indien u desondanks toch een ontvangen product wenst te retourneren, dient dit binnen de zeven dagen na ontvangst te gebeuren, en dit na schriftelijke verwittiging. De verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. Alle geretourneerde goederen moeten worden verzonden in hun oorspronkelijke verpakking. Wij betalen het verschuldigde bedrag terug binnen de 30 dagen. Producten die speciaal op maat werden gemaakt, kunnen niet teruggenomen worden.

7.       Beschadigde producten

Hoewel Elecosy alles in het werk stelt om alle producten onbeschadigd op hun bestemming af te leveren, is het mogelijk dat de goederen onderweg beschadigd worden. Indien dit het geval is, zorgen wij voor een vervanging van het product of voor een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Gelieve ons binnen de drie dagen na ontvangst van uw bestelling te contacteren via info@elecosy.com om ons op de hoogte te brengen van eventuele schade. Om gemakkelijker de schade te kunnen evalueren , vragen wij u ook een foto van het product in kwestie door te sturen.

8.       Intellectuele eigendom

Elecosy is lid van ACID (Anti-Copying In Design).
Alle intellectuele eigendomsrechten in onze ontwerpen, logo’s, afbeeldingen, foto’s, films en teksten in onze producten en op deze website behoren uitsluitend toe aan Elecosy bvba.

Het is niet toegelaten deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te reproduceren, door te sturen, te verkopen, te publiceren, te distribueren, tentoon te stellen, te exploiteren (inclusief tekst en/of afbeeldingen, geheel of gedeeltelijk), tenzij wanneer Elecosy bvba hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

9.       Overmacht

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verzuim van onze verplichtingen in geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) :  gevolgen van natuurgeweld, staking, oorlogsdaden, criminaliteit enz.

10.   Aansprakelijkheidsbeperking

Deze algemene voorwaarden behelzen alle verplichtingen en aansprakelijkheid van Elecosy bvba die betrekking hebben tot de levering of niet-levering van onze producten. Elecosy kan niet aansprakelijk worden gesteld door klanten of andere partijen voor :

1.  Indirecte, incidentele en gevolgschade, schade als gevolg van een strafrechtelijk vonnis, schade door winst- of inkomensderving, verlies van business, opbrengsten en contracten, schade voor verlies met betrekking tot bedrijfswaarde, gebruiksrechten, tijd, data, verlies van elektronisch  overgedragen bestellingen of andere economische voordelen, ongeacht de wijze waarop zulks werd veroorzaakt, tenzij door grove nalatigheid van Elecosy.
2. Elecosy is niet aansprakelijk voor defecten voortvloeiend uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale omstandigheden, het niet opvolgen van Elecosy’s geschreven of mondelinge instructies, misbruik of vervorming van de producten of elke andere handeling of verzuim van de klant, zijn werknemers, agenten of om het even welke derde partij.
3. De klant verbindt zich ertoe om de producten te gebruiken, te verkopen, te stockeren conform instructies van Elecosy . De klant zal schadevergoeding aan Elecosy betalen in geval van verlies of schade voor Elecosy door het niet naleven van deze instructies.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Elecosy groter zijn dan de contractwaarde van de betrokken goederen.

11.   Aanvaarding

Vragen omtrent deze Algemene Verkoopvoorwaarden dienen gesteld te worden vooraleer goederen in ontvangst woden genomen. Indien dit niet gebeurt, betekent dit dat de Algemene Voorwaarden worden aanvaard.

12.   Wijziging van de Algemene voorwaarden

Elecosy bvba behoudt zich het recht de geldende voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.